Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
Начало Новини „Микрон-20” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0954.
| Забравена парола? | Заявка за регистрация
„Микрон-20” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0954.
Вторник, 23 Февруари 2016г. 13:05ч.

logo-EUlogo-inovacii

 

„Микрон-20” ООД стана бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0954 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Микрон-20” ООД“ по процедура „BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът на „Микрон-20” ООД е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез закупуване на пробивна и пробивно-фрезова машини, на линии за стрипване на сух фоторезист, за дезоксидация, за ецване на медна повърхност по алкален способ, както и на станция за ремонт на печатни платки.

Въвеждането на тези машини в експлоатация ще позволи да започне производството на печатни платки  с нови характеристики и с висока добавена стойност, ще позволи по-бързото изпълнение на повече и по-сложни поръчки главно от чужбина, което от своя страна ще увеличи експортния потенциал и реализираните приходи от износ на предприятието.

Радикалното подобряване на производствения процес ще доведе до значително увеличаване на производствения капацитет, ще осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост за предприятието и увеличаване на трудовата заетост.

 

Проектът е с продължителност на изпълнение 14 месеца.