Изработка на стенсил Печат

Изработката на стенсили се извършва чрез следните процеси:

  • ламиниране,
  • експонация,
  • проявяване на фоторезист,
  • кисело ецване,
  • стрипване на фоторезист.

Дебелина – 120 микрона или 150 микрона, макс. ширина – 295мм