Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
Начало Новини Тръжна процедура BG16RFOP002-2.001-0954-C01
| Забравена парола? | Заявка за регистрация
Тръжна процедура BG16RFOP002-2.001-0954-C01
Четвъртък, 07 Юли 2016г. 00:00ч.

logo-EUlogo-inovacii

 

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА


Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0954-C01 на бенефициент "МИКРОН-20" ООД, с предмет:„Закупуване на машини и оборудване с 6 обособени позиции:

 

1)  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  1 брой пробивна машина;

2) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой пробивно-фрезова машина;

3) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой хоризонтална линия за стрипване на сух фоторезист;

4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатацияна 1 брой  линия за дезоксидация с две четки;

5) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой хоризонтална линия за ецване на медна повърхност по алкален способ;

6) Доставка и монтаж на 1 брой станция за ремонт на печатни платки.”


Срок за подаване на оферти –  до 17.00 ч. на 22 юли 2016 г.


Възложител: "МИКРОН-20" ООД


Изтеглете тръжната документация тук.